Služba traženja

Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa.Njezina je zadaća izvješćavanje o žrtvama oružanih sukoba i provedbe postupka traženjanestalih osoba te omogućavanje uspostavljanja što bržeg kontakta između razdvojenih članova obitelji. Svoj rad temelji na Ženevskim konvencijama,njihovim dopunskim protokolima,rezolucijama međunarodnih konvencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca,te strategije obnavljanja obiteljskih veza  Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za razdoblje od 2008.do 2021.godine. Rad službe traženja Hrvatskog Crvenog križa još je najvećim dijelom usmjeren na traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali obuhvaća i traženja vezana uz oružane sukobe, uključujući i pitanja u vezi Drugog svjetskog rata ( provjere i izdavanje potvrda u vremenu provedenom u zarobljeništvu i internaciji). Usluge traženja se pružaju tražiteljima azila te žrtvama trgovanja ljudima.

GDCK Krk ima obvezu svaka tri mjeseca dostavljati na  propisanom obrascu izvješća Hrvatskom Crvenom križu ( Služba traženja)

Skip to content