Odbor GDCK Krk

Odbor GDCK Krk je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.

Odbor GDCK Krk čine:

Lončar Antun

Grgantov Ružica

Žic Marinko

Rušin Ivan

Sandra Justinić

Anić Marko

Vesna Dunato

Nadzorni odbor GDCK Krk čine:

Ivančica Dunato

Olga Vasilić

Lovorka jurić

 

Počasni članovi GDCK Krk:

Darijo Vasilić

 

Skip to content